Advance search

นนทบุรี
แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 ผลลัพธ์
|
 • นนทบุรี

  ชุมชนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีพื้นที่ประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยอยุธยา โดยเป็นชุมชนมอญเก่าแก่ทำให้มีวิถีชีวิตวัฒนธรรมรูปแบบชาวมอญภายในชุมชน ชุมชนแห่งนี้ยังเป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียงและโด่ดเด่นเป็นเอกลักษณ์ เรียกว่า "เครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด" นอกจากนี้ภายในชุมชนยังมีศาสนถานที่สำคัญของชาวมอญอย่าง "วัดปรมัยยิกาวาส" ซึ่งภายในวัดแห่งนี้จะมีเจดีย์เอียงอันเป็นสัญลักษณ์สำคัญของพื้นที่เกาะเกร็ด

  เกาะเกร็ด, เครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด, วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร

  อ่านต่อ
 • นนทบุรี

  ในปัจจุบันพื้นที่ย่านบางใหญ่มีการเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดด จนทำให้กลายเป็นจุดศูนย์กลางทางการค้า ฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานคร เช่น เซ็นทรัลเวสต์เกต และอิเกีย บางใหญ่ จึงได้เป็นจุดศูนย์กลางทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจ การใช้ชีวิต รวมไปถึงการคมนาคมแบบครบวงจร เพราะเป็นพื้นที่ที่รถไฟฟ้าสายสีม่วงตัดผ่านมุ่งตรงเข้าใจกลางเมืองกรุงเทพฯ

  หัตถกรรม, วัดอัมพวัน, ชุมชนบางใหญ่, กลุ่มทิพมาศเบญจรงค์, หัตถกรรมจิ๋วไม้

  อ่านต่อ